Skip to content

Tolkebistand på regionens regning

Af Steen Thomsen og Carsten Kissmeyer

21.08.2018: Region Midtjylland bruger 21 mio.kr. om året til tolkebistand. Nogle gange er der tale om udlændinge, der har boet i Danmark i mange år men fortsat får betalt tolkebistand af regionen. 

Nu har Folketinget vedtaget, at man selv skal betale for tolk i sundhedssektoren, hvis man har boet i Danmark i mere end 3 år og ikke har lært dansk. 

Der er dog en udtagelse om at man slipper for selv at betale, hvis man ikke kan lære dansk pga nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Venstre og Dansk Folkeparti i Region Midtjylland ønsker, at dette skal dokumenteres ved en lægeerklæring, der er en simpel, ubureaukratisk og velkendt dokumentationsform. Desværre ønsker et flertal i regionsrådet ikke at benytte sig af denne dokumentationsmulighed og dermed risikerer vi, at undtagelsen om at slippe for at betale tolkegebyr bliver til reglen og ikke undtagelsen.

Hvis man vil have regionen til at betale for tolk efter 3 års ophold i Danmark, må det være rimeligt, at man leverer en lægeerklæring som dokumentation på, at man ikke er i stand til at lære dansk pga nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

af Carsten Kissmeyer, regionsrådsmedlem V og Steen Thomsen, regionsrådsmedlem DF