Skip to content

Sundhedsreformen er godt nyt for akuthospitalerne

Af Steen Thomsen

19.01.19: Regeringens sundhedsudspil sætter de nuværende akuthospitaler i centrum for akutfællesskabet i kommunerne omkring akuthospitalet. Dermed fremtidssikres regionens fem akuthospitaler, hvilket er rigtig godt for borgerne i Viborg, Horsens og Randers.

Region Midtjylland er i fuld gang med deres egen sundheds- og hospitalsplan, hvor vi både skal se på fordelingen af specialer på regionens hospitaler og ”fordelingen af akuthospitaler” i region Midtjylland. Efter min mening står vores 5 akuthospitaler i Region Midtjylland ikke til diskussion og jeg har forgæves foreslået regionsrådet, at fjerne sætningen om at sætte fordelingen af akuthospitaler i region Midtjylland til diskussion.

Der er desværre regionsrådspolitikere, der arbejder for at centralisere vores 5 akutsygehusene til 2-3 akutsygehuse i Region Midtjylland eller at nogle akutsygehuse skal amputeres, så de ikke længere har døgnåbnet men kun åbent i dagtimerne mandag til fredag, hvilket vil være en katastrofe for et akuthospital. 

Det er forkasteligt, at regionen selv har sat ’fordelingen af akuthospitaler’ til diskussion, der skal munde ud i  en vedtagelse af region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplan til december. Til gengæld er det glædeligt, at regerings sundhedsudspil sætter en tyk streg under, at vores fem akuthospitaler bliver centrum i den fremtidige struktur i og omkring akuthospitalerne.

Regionsrådspolitikere skiftes ud med lokale borgmestre og sundhedsudvalgsformænd, der skal sikre sammenhæng mellem akuthospitalet, de kommunale sundhedshuse og de praktiserende læger.

I dag ender patienterne ofte som sorteper mellem region og kommune. Regionen udskriver patienter fra hospitalet til kommunerne, der ikke mener, de skal have opgaven, da patienten ikke er færdigbehandlet. Og patienten ender som kastebold og ved ikke, om det er kommunen eller regionen, der har ansvaret. Fremover decentraliseres magten til lokale borgmestre og sundhedsudvalgsformænd i kommunerne omkring akuthospitalerne. Dette vil give et bedre sammenhængende og nært sundhedsvæsen.

Region Midtjylland bør derfor droppe enhver tanke om at se på ”fordelingen af akuthospitaler”. Akuthospitalerne i Viborg, Horsens og Randers skal hverken centraliseres eller amputeres. Og jeg afgiver gerne min regionsrådsplads for at sikre mere sammenhæng omkring vores nuværende fem akutsygehuse.