Skip to content

Nu kommer der forhåbentlig TV på patientstuerne

Af Steen Thomsen

11.04.19: Vi bygger et nyt supersygehus i region Midtjylland til over 3 mia.kr. Patienterne kommer til at ligge på eneværelser og et flertal udenom Dansk Folkeparti har i 11. time sparet bl.a. TV på alle patientstuer på det kommende supersygehus i Gødstrup væk. Det er ikke rimeligt.

DF har adskillige gange kæmpet for, at patienterne naturligvis skal have mulighed for at se TV fremfor at ligge og glo ind på en tom væg. På alle vores øvrige sygehuse, er der TV på patientstuerne. Hvorfor skal der så ikke være det på et nyt supersygehus?

Det er desværre ikke lykkedes os at få installeret TV på patientstuerne, mens håndværkerne går og installerer, hvilket ville være det klogeste og billigste. Det eneste vi kunne komme igennem med, er en hensigtserklæring om, at man forsøger at finde midler til at efterinstallere eksempelvis TV og patientvenlig belysning, når byggeriet er færdigt.

Dette er netop vedtaget, og det manglede da også bare. I region Midtjylland bruger vi hvert eneste år 21 mio. kr. på tolkebistand, så det burde ikke være et problem at finde et engangsbeløb på 3 mio. til at installere TV på patientstuerne.