Skip to content

Lær dansk eller betal selv for din tolk

Af Steen Thomsen

24.01.19: Udlændinge, der har boet i Danmark i årevis, har gennem mange år fået betalt tolkebistand fra regionenerne. Alene i region Midtjylland er udgifterne til tolkebistand eksploderet til hele 21 mio. kr. om året.

Folketinget har heldigvis vedtaget, at regionen kan videresende regningen for tolkebistand til udlændinge, der har boet i Danmark i mere end 3 år og som fortsat vil have tolkebistand. Det er ret og rimeligt og fremmer motivationen til at deltage i sprogskolen og lære dansk. Desværre er de socialdemokratiske regionsrådsformænd uenige i dette. De ønsker loven droppet, så udlændinge fortsat kan få tolkebistand på regionens regning – selv om de har boet i Danmark i årevis. De kalder loven symbolpolitik og opfordrer socialdemokratiet på Christiansborg til at droppe loven ved et regeringsskifte.

I region Midtjylland kan udlændinge endda vælge hvilket køn tolken skal have. Så mænd, der ikke vil have en kvindelig tolk, kan vælge, at det skal være en mandlig tolk. Ingen kvaler, regionen betaler.

At stille krav til udlændinge, om at de skal lære det danske sprog og ellers selv betale tolkebistand efter 3 år er ikke symbolpolitik. Det er ret og rimeligt. At regionen betaler tolkebistand for udlændinge, der har været i Danmark i mange år er vanvittigt. De 21 mio. kunne bruges meget bedre.

Regionsrådet skal ofte spare, og senest har et flertal udenom Dansk Folkeparti sparet sølle 3 mio. på at droppe samtlige TV på alle patientstuer på det nye supersygehus i Gødstrup. Så patienterne på det nye sygehus skal nu ligge i hospitalssengen og kigge ind i en tom væg.

Den socialdemokratiske regionsrådsformand Anders Kühnau vil sikkert svare, at det er en anden kasse. Men det ændrer ikke på, at 21 mio. kr. er mange penge, der kunne bruges meget bedre. Det er ikke symbolpolitik, det er sund fornuft.