Skip to content

Giv sygehusene arbejdsro

Af Steen Thomsen

28.10.2018: Dansk Folkeparti har gennem hele budgetforhandlingerne i region Midtjylland kæmpet for at droppe den udskældte del af besparelserne, hvor der flyttes rundt med specialer, medarbejdere og patienter – de såkaldte strukturændringsbesparelser.

Vi har 2 gange i forløbet fremlagt fuldt finansierede ændringsforslag til helt at droppe denne del af besparelserne. I regionsformandens oprindelige udspil var der lagt op til at flytte rundt på specialer mv. i strukturændringer for 82. mio. Når man samler sygehusfunktioner og specialer, giver det utryghed for patienter og personale. Det giver langt til undersøgelser og behandling og det giver rekrutteringsproblemer på de afgivne sygehuse.

Vi er derfor glade for, at disse strukturændringsbesparelser blev reduceret til 47 mio.kr. i den endelige aftale. I nattetimerne allersidst i forhandlingerne lykkedes det DF, at få taget yderligere strukturbesparelser af bordet og undgik således en lukning af brystkræftbehandling i Viborg.

Vi er også glade for, at administrationen skal spare yderligere 10 mio.kr. Det er tid til mere tillid og mindre kontrol. Der er de seneste år kommet kvalitetsafdelinger på alle vores sygehuse, hvor 55 medarbejdere registrerer alt hvad der sker på hospitalerne. Der er 61 ansat med kommunikation i regionen, hvilket er mere end på Aarhus Stiftstidende. Selvom der udføres et godt arbejde i disse funktioner, har det taget overhånd. Derfor stillede vi som krav, at en del af finansieringen skulle komme fra administrationen og er tilfredse med, at det er lykkes.

Vi vil også fremover kæmpe for, at strukturændringer ikke sker som led i en besparelsesplan, hvor besparelsesbeløbene er yderst tvivlsomme udregnet på nogle skrivebordsmodeller. Når der sker strukturændringer, skal det være ud fra faglige hensyn om at opnå bedre behandlinger til gavn for patienter – ikke for at udregne nogle tvivlsomme besparelser, der skaber utryghed og går ud over personale og patienter.

Lad os derfor skrue op for tilliden til vores sygehuspersonale og skrue ned for kontrol og strukturændringer og give vores sygehuse arbejdsro til at udføre det glimrende arbejde de udfører.