Skip to content

DF vil bevare regionshusene

Af Steen Thomsen

2 dage efter regionsrådsvalget offentliggjorde Bent Hansen et forslag om at centralisere regionshusene. Forslag skal til afstemning i det nye regionsråd og bliver det vedtaget, lukkes regionshuset i Horsens og de 80 medarbejdere flyttes til Viborg og Aarhus. Samtidig halveres regionshuset i Holstebro og medarbejderne flyttes til Viborg og Aarhus.

Da regionen blev dannet, spredte man fornuftigt de administrative arbejdspladser rundt i flere regionshuse i Midtjylland for at få en region i balance og for at kunne tiltrække højt kvalificeret personale, der bor i hele regionen.

I Dansk Folkeparti ønsker vi at bevare de nuværende regionshuse og stemmer derfor Nej til forslaget om at centralisere regionshusene.

Forslaget begrundes med, at administrationen er pålagt at spare over 50 mio. kr. om året. Men forslaget giver kun en besparelse på under 1 mio. kr. Så forslaget er ikke et besparelsesforslag men derimod et forslag om centralisering.

Så mens staten er i gang med at udflytte arbejdspladser, så er regionen i gang med at centralisere arbejdspladser.

Samtidig får vi at vide, at administrationen er er ved at vokse sig ud af de nuværende lokaler i Aarhus og derfor har brug for flere kvm. Men i Dansk Folkeparti ønsker vi, at væksten i personalet skal være i de såkaldte varme hænder som sygeplejersker, læger, sosuassistener mv. Ikke i administrationen.

Vi ind for en region i balance. Det får vi ikke ved at centralisere arbejdspladserne med derimod ved at bevare regionshusene og arbejdspladserne i både Horsens og Holstebro. Derfor stemmer vi Nej til forslaget om centralisering af arbejdspladserne i regionshusene.

Steen Thomsen

Regionsrådsmedlem i region Midtjylland, Dansk Folkeparti