Skip to content

Bevar genoptræningspladser af hjerneskadede på lokale sygehuse.

Af Steen Thomsen

27.08.2019: Når borgere i region Midtjylland får en operation efter en blodprop i hjernen, bliver de enten udskrevet eller overflyttet til et hospital til genoptræning tæt på deres hjem og pårørende. 

Da sådanne patienter typisk ikke kan tåle lange besøg giver det god mening, at man kommer på hjemhospitalet tæt på pårørende. 

Der er i dag genoptræning – såkaldt neurorehabiltering – fordelt på 9 hospitaler rundt om i regionen i bl.a Viborg, Holstebro, Horsens og Randers. 

I september måned skal regionsrådet desværre behandle et absurd besparelsesforslag om at skære de 9 genoptræningssteder ned til 7 ved at centralisere samtlige pladser i Horsens og Randers.  

Det vil være til stor gene for både patienter og pårørende. 

Alle talte i valgkampen om nærhed. Derfor virker forslaget om at centralisere de lokale genoptræningspladser tåbeligt og vil være et løftebrud fra alle, der i valgkampen har talt om nærhed. 

Dansk Folkeparti har derfor indsendt et forslag om at droppe denne centralisering og i stedet bevare pladserne lokalt og vi håber, at de øvrige partier i regionsrådet er med på dette.