Skip to content

AUH behøver en særlig pose penge

Af Steen Thomsen

28.08.2019: Økonomien på Aarhus Universitetshospital er løbet løbsk. Alene de skønnede flytteomkostninger er steget fra 675 mio. i 2017 til nu at være over 1 mia. kr. 

Der er i øjeblikket ved at blive implementeret besparelsesplaner og indført ansættelsesstop. Men da det ikke er nok, har regionsrådet bevilget AUH et lån er om få år løber op i 500 mio., som de så skal til at afdrage på. 

I valgkampen var den socialdemokratiske regionsrådsformand Ander Kühnau efter en daværende regering og bad om et ekstraordinært engangsbeløb på 600 mio. grundet AUH’s særlige situation, hvor man flytter mange matrikler sammen til ét hospital. 

Hele regionsrådet bakkede op om dette og vi var flere, der rejste det internt i vores partier. Således tilkendegav flere partiledere – herunder Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti – at man var åben overfor, at AUH stod med særlige udfordringer, der kræver en særlig pose penge fra staten. 

Jeg er derfor meget overrasket over, at Anders Kühnau nu mener, at AUH alligevel måske ikke behøver en særlig pose penge, hvis bare den nye regering finder penge til et generelt løft af sundhedsvæsenet. 

Men det er jo en gratis omgang. For den tidligere regering og DF havde allerede aftalt et generelt løft af sundhedsvæsenet. Det er bare ikke nok til at løse de særlige problemer med AUH og derfor bakkede DF dengang 100 % op i at AUH skulle have 600 mio. ekstraordinært. 

Mon Anders Kühnaus nye udmelding hænger sammen med at hans parti nu sidder i regeringen? 

Uanset regeringsfarve står vi fast på, at der er behov for en ekstra pose penge til AUH og vi beder Anders Kühnau om at stå fast på dette krav ved de kommende forhandlinger med regeringen uanset regeringsfarve– Han sidder selv i Danske Regioners bestyrelse og nu, hvor hans eget parti har fået regeringsmagten, har han jo kontakterne i orden.