Skip to content

21 mio. kr. bruges til tolkegebyr i Region Midtjylland

Af Steen Thomsen

17.12.18: Region Midtjylland bruger 21 millioner kroner årligt på tolkebistand. Det er et beløb, der er eksploderet de seneste år. I mange tilfælde bruges skatteborgernes penge på tolkebistand på udlændinge, der har boet i Danmark i mange år, men endnu ikke har lært dansk.

Nu er Folketinget regionerne til undsætning med en lov der fastslår, at udlændinge får gratis tolkebistand de første 3 år. Herefter skal de selv betale – medmindre de er ude af stand til at lære dansk.

Desværre er den socialdemokratiske regionsformand Anders Kühnau modstander af denne lov. Han ønsker at skatteborgerne fortsat skal betale tolkebistand for alle. Derfor har et flertal i region Midtjylland sat administrationen til at udarbejde et bureaukratisk opkrævningssystem, hvor man på sigt vil undgå, at udlændinge skal fremvise en lægeerklæring som dokumentation på, at de ikke kan lære dansk efter 3 år.

Selvom loven trådte i kraft for et halvt år siden, er der endnu ikke udsendt regninger for tolkebistand i region Midtjylland. Det er en skandale.

Anders Kühnau lover nu, at udsende regninger i starten af 2019 på tolkebistand foretaget i august måned. Altså med et halvt års forsinkelse. Og fortsat arbejdes der på, at udlændinge ikke behøver at fremskaffe lægeerklæring som dokumentation, hvis de mener, at de falder ind under undtagelsesbestemmelsen om, at de er ude af stand til at lære dansk.

Dansk Folkeparti har forgæves foreslået, at regionen løbende udsender regninger for gebyr for tolkebistand til udlændinge, der har været i landet mere end 3 år – altså som der står i loven. Hvis der så er udlændinge, der er ude at stand til at lære dansk, må de sende en ansøgning ind om fritagelse af tolkegebyr sammen med en lægeerklæring. 

På samme måde modtager alle bilister, der kører for stærkt (og som bliver blitzet) en fartbøde. Her kan studerende få nedsat bøden, og de skal indsende ansøgning og dokumentation for dette. Sådan burde man også gøre med gebyr for tolkebistand til udlændinge, der har været i Danmark mere end 3 år. 

Region Midtjylland har i år lavet mange stillingsreduktioner – heriblandt reduceret sygeplejestillinger. Alt i mens betaler det røde flertal gladeligt millionvis af kroner til tolkebistand til udlændinge, der har boet i Danmark i mange år.